Roskilde Avis - 24. april 2017 kl. 00:47

I en opsigtsvækkende afgørelse fra Planklagenævnet bliver Roskilde kommunes lokalplan for nye diger ved Jyllinge Nordmark kendt ugyldige og ophæves.

Denne plan blev vedtaget af byrådet i november 2015, men skal nu laves helt om forfra, fordi grundlaget ikke var i orden, når det gælder væsentligheds- og miljøvurderinger, fastslår Planankenævnet.

Lokalplanen skulle give mulighed for at kommunen og beboerne i området i fællesskab byggede nye diger med tilhørende gangstier foran både langs fjorden og udmundingen af Værebro Å.

Dermed ville et stort flertal af beboerne i området og kommunen undgå en ny stor oversvømmelse med omfattende ødelæggelser, som det skete under stormfloden Bodilg i december 2013.

Igen i julen 2016 var det tæt på at gå galt, men her slap de fleste af beboerne i Jyllinge Nordmark med skrækken, da kun få huse fik ødelagt gulvene.

Fire klager

Planankenævnet har behandlet fire klager fra Danmarks Naturfredningsforening og tre beboere i området.

Naturfredningsforeningen har blandt andet klaget over, at de nye diger vil gå ud over et enestående naturområde med strandenge omkring ved udmundingen af Værebro Å,

Beboere langs åen har klaget over, at de planlagte stier foran diget er et indgreb i deres ejendomsret og vil komme ind i deres haver.

De mener heller ikke, at der er foretaget en nødvendig miljø- og konsekvensvurdering af disse stier.

For store ændringer

I sin afgørelse har Planankenævnet blandt andet lagt vægt på, at der er foretaget meget betydelige ændringer i digeprojektet i forhold til det udkast, der var grundlag for lokalplanen.

Det gælder først og fremmest ændringerne omkringden store sluse og pumpeanlæg ved udmundingen af Værebro Å.

Den skal forhindre, at vandet størmme op i åen ved højvande, så haver og områder dermed kan blive oversvømmet 'bagfra'.

Pumpeanlægget skal samtidig sikre, at vandet kan komme ud i fjorden, selv om der er højvande, så man ikke får oversvømmelser fra de vandmængder, der strømmer ud gennem åen.

Når lokalplanen nu skal udarbejdes forfra, vil det forsinke digerne yderligere i flere kunne år.

Kæmpe nederlag

Peter Madsen, der er teknisk ordfører for byrådets største oppositionsparti Venstre, betegner afgørelsen som et kæmpe nederlag for borgmester Joy Mogensen og hendes S-SF-R-El-flertal i i denne sag.

- De har absolut villet tvinge et forslag om rekreative stier ind i et projekt om kystsikring for beboerne. Nu bliver resultatet, at disse menesker kommer til at leve endnu længere tid i frygt og usikkerhed, siger han.

Forkert skadefryd

Formanden for Roskildes Klima- og Miljøudvalg, Jonas Paludan (El), som dette område sorterer under, har endnu ikke haft tid til nærmere at sætte sig ind i afgørelsen fra Planankenævnet.

- Men der er under ingen omstændigheder grund til nogen skadefryd over det her, hvis beboerne i Jyllinge nu kommer til at vente endnu længere på kystsikring.

- Kommunens opgave bliver nu at gøre alt for at finde den hurtigste løsning, siger Jonas Paludan.

tk