Bestyrelsesmøder

Bestyrelsens arbejde består af

  • Daglig drift af foreningen. Herunder ansvar for vedligeholdelse.af veje og fællesarealer.
  • Holder bestyrelsesmøder
  • Kontakt til ejendomsmæglere i forb. salg af ejendomme i foreningen
  • Kontakt til kommunen.
  • Kontakt til andre grundejerforeninger
  • Årlig rundtur i foreningen, hvor grundejerforeningens arealer besigtiges.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøderne holdes regelmæssigt. Såfremt du har et foreslag til et emne, som bestyrelsen skal behandle på et bestyrelesmøde, bedes du tage kontakt til et af bestyrelsesmedlemmerne for grundejerforeningen.

Spørgsmål?

Hvis du har en besked til grundejerforeningen eller vil spørge om noget, kan bestyrelsen kontaktes hver torsdag i tidsrummet 17.30 til 18.30 på telf: 23 98 70 20 eller på denne mailadresse:
bodshoejgaard@gmail.com