Stormflodssikring

Nyt om kystsikringen i Jyllinge Nordmark
Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet via Roskilde Kommunes hjemmeside: http://roskilde.dk/jyllinge-nordmark
Tilbuddet om at abonnere på nyhedsbrevet er det første der dukker op. Det er den samme hjemmeside hvor man kan finde oplysninger om kystsikringsprojektet.


2018 – uge 41
Invitation til første spadestik

Generel opdatering og information om kystsikringsprojektet til alle grundejerforeninger
Åbning af slusen forventes at ske senest 17. juni 2019 og aflevering af projektet senest 14. september 2019

Opdateret VVM-redegørelse og ny VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark og Tangbjerg
Roskilde Kommune. Plan- og Teknikudvalget

2018 – uge 36
Generel opdatering og information om kystsikringsprojektet til alle grundejerforeninger
Åbning af slusen forventes at ske senest 17. juni 2019 og aflevering af projektet senest 14. september 2019

2018 – uge 17
Byrådet har genvedtaget lokalplanen for Jyllinge Nordmark 26. april 2018
Jyllinge Nordmark med sammenfattende miljøredegørelse.
Information omkring forløbet på kystsikringen og den fremtidige tidsplan.
Mere information her : Orientering til alle grundejere

2018 – uge 6
referat “klima- og miljøudvalget, se punkt 20 og 21
Pkt. 20 Arealerhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark
Pkt. 21 Orientering om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark – høring af reguleringssag efter vandløbsloven

2018 – uge 1
Kystsikring i Jyllinge er nærmere et udbud
Arbejdet med at kystsikre Jyllinge Nordmark er nu så langt, at udbudsmaterialet til entreprenørerne
kan finpudses samtidig med, at klagenævn og andre myndigheder arbejder med de juridiske forhold

2017 – 30. november
Se de endelige afgørelser:

2017 – 31. oktober
Det er ikke et dige: Stormflodsramte laver terrænregulering
Artikel i Dagbladet

6. oktober 2017 – status på projektet i Jyllinge Nordmark

2017 – 3. oktober – Roskilde Kommune – Klima og Miljøudvalget
Pkt. 153 Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark – ny bidragsfordeling efter klagenævnets retningslinjer

2017 – 07. sept. – Roskilde Kommune
Forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark (til høring)
Pkt. 185. “der afholdes borgermøde den 23. oktober 2017, hvor mødet også omhandler det konkrete kystsikringsprojekt for Jyllinge Nordmark.”

2017 – 17. august – Roskilde Kommune
Orientering om ny proces for VVM-tilladelse til kystbeskyttelsesprojekt Jyllinge Nordmark. Læs mere

2017 -30.juni – Roskilde Kommune
Miljø- og Fødevareklagenævnet har besluttet, at kommunen skal udarbejde en ny VVM-tilladelse, men giver ikke nogen af klagerne medhold. Læs mere.

2017 – 6. juni:
Klima – og miljøudvalget, Roskilde kommune
Pkt. 97 Tidsplan for delafgørelse om ny bidragsfordeling, kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark
Pkt. 98 Handleplan for klimatilpasning – udsættelse af revision til 2018
Pkt. 101 Fællesregulativ for Værebro Å systemet

2017 – 4. maj:
Nævn afgør sag om kystbeskyttelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort klager i sagen om kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark. Klagenævnet blåstempler, at der kan bygges et kystbeskyttelsesprojektet, men fastsættelsen af grundejernes bidrag skal vurderes igen.
Lettelse i Jyllinge Nordmark: Dige-projektet får grønt lys
Se artikel fra Lokalavisen her

2017 – 2. maj – Klima- og Miljøudvalget, Roskilde Kommune
Pkt. 89: Orientering om Planklagenævnets afgørelse om lokalplan 612 – Jyllinge Nordmark – kommunens sagsfremstilling

2017 – Roskilde Avis d. 24. april
Lokalplan ikke i orden: Klager udsætter diger ved Jyllinge
I en opsigtsvækkende afgørelse fra Planklagenævnet bliver Roskilde kommunes lokalplan for nye diger ved Jyllinge Nordmark kendt ugyldige og ophæves.

Flere informationer vedr. oversvømmelserne i Jyllinge Nordmark
Sikring mod fjorden og langs åens udmunding
Der er brugt mange timer på møder og planer vedr. dette emne

Her er et overblik mht Roskilde Kommunes arbejde med “Bodil” og “Urd”.

Digelag stiftet – ”Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag”
Digelaget har ikke en egen hjemmeside endnu, da vi endnu ikke har et budget og muligheder for drive en hjemmeside – mere info her.

FacebookOversvømmelse i Jyllinge

 

Spørgsmål?

Hvis du har en besked til grundejerforeningen eller vil spørge om noget, kan bestyrelsen kontaktes hver torsdag i tidsrummet 17.30 til 18.30 på telf: 23 98 70 20 eller på denne mailadresse:
bodshoejgaard@gmail.com

Nyhedsbrev

Vil du gerne modtage relevante informationer fra generalforsamlingen samt andre nyttige viden, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.